Browser incompatibil

Elementele de bază ale venitului pe internet

Celelalte două rapoarte sunt bilanțul și situaţia fluxurilor de trezorerie.

elementele de bază ale venitului pe internet

Acesta mai este cunoscut și ca declarație de venit, situația veniturilor, situația operațiunilor sau situația veniturilor. Pentru a rămâne în afaceri, toate companiile trebuie să genereze venituri.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor se acorda lunar, numai pentru veniturile obtinute in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, cuprinse in fiecare proiect in parte, in limita bugetului alocat pentru proiectul respectiv. In cazul in care in bugetul alocat proiectului sunt cuprinse si sume reprezentand indemnizatii de concedii de odihna, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

Aceasta sunt folosite pentru a plăti cheltuielile, dobânzile la împrumuturi și impozitele datorate la stat. După ce fac toate aceste plăți aferente activităților unui  businesssuma rămasă se numește venit net.

Account Options

Teoretic, venitul net este disponibil pentru acționari, deși în loc să plătească dividende, conducerea firmei alege, adesea, păstreze aceste câștiguri pentru a le reinvesti în afacere. Aceasta indică situația financiară și progresele înregistrate de companie în timpul analizat. Din analiza unui astfel de raport poate fi dedusă capacitatea unei companii de a crea profit prin creșterea veniturilor, reducerea costurilor sau o combinare a celor două.

Existența unui astfel de raport ajută companiile să ia decizii mai bune, întrucât oferă o imagine asupra succesului companiei într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, punerea pe hârtie a acestor cifre înseamnă că aveți o înregistrare cronologică a modului în care au decurs operațiunile companiei și poate susține un argumente atunci când vine vorba de atragerea de investiții sau vânzarea companiei.

Nu în ultimul, rând, declarațiile de Profit și Pierderi vă vor ajuta să selectați documentele când vine timpul să depuneți declarațiile pe venit.

elementele de bază ale venitului pe internet

Venituri sau vânzări. Această cifră reprezintă valoarea bunurilor sau serviciilor vândute de companie.

Ce este un raport P&L?

Costul bunurilor vândute sau costul vânzărilor. Acest element măsoară valoarea totală a cheltuielilor aferente procesului de dezvoltare a produsului, cu mar fi costul materialelor sau al forței de muncă. Această categorie include cheltuielile directe, cele asociate cu obiectul și producția acestuia, cum ar fi componente ale produsului, articole achiziționate pentru revânzare, costul forței de muncă, transport etc, șicheltuielile generale, asociate direct cu un anumit obiect al producției, precum costurile forței de muncă, costurile echipamentelor, chirii etc.

Profitul brut. Acesta este partea ce rămâne din venitul total după ce s-au scăzut cheltuielile de producție.

elementele de bază ale venitului pe internet

Cheltuieli de exploatare. Acestea includ cheltuielile de vânzare, inclusiv cheltuieli de publicitate, comisioane de vânzări etc, și cheltuielile administrative, legate de administrarea operațiunilor companiei, cum ar fi salariile angajaților, asigurări etc. Venituri investești în opțiuni exploatare. Se calculează prin scăderea cheltuielilor de funcționare din profitul brut.

elementele de bază ale venitului pe internet

Alte venituri sau cheltuieli. În această categorie intră toate celelalte venituri sau și cheltuieli care nu au fost incluse în niciuna dintre înregistrările anterioare. Aici poate fi vorba despre dividende, cheltuieli sau venituri aferente dobânzilor etc.

elementele de bază ale venitului pe internet

Venituri înainte de impozitare. Este venitul din exploatare care include sau exclude alte venituri sau cheltuieli. Impozite pe profit. Aici intră toate taxele datorate la bugetul de stat, precum și taxele locale, care se calculează în baza profitului companiei.

  1. Diagrame în timp real cu opțiuni binare
  2. Спросила Николь.

Venitul net. Reprezintă suma rămasă din vânzările nete după ce s-au făcut toate cheltuielile, plata impozitelor elementele de bază ale venitului pe internet alte costuri.

elementele de bază ale venitului pe internet

Cu alte cuvinte, este profitul curat al companiei. Rezultatul pe acțiune.

Ce este un P&L și la ce îți folosește | BT Club

Aceasta reflectă profitul net ca împărțire la numărul total de acțiuni în circulație. Rezultatul este suma profitului net, câștigată de o acțiune din acțiunile comune. Această măsurătoare poate fi utilă pentru gestionarea riscului unui acționar. Acestea sunt luate în calcul pentru a măsura managementul riscurilor al acționarilor.