JURIDICE » Pactul de optiune si promisiunea de a contracta in noul Cod civil

Exemplu de acord de opțiune

Conținutul

  Pactul de optiune si promisiunea de a contracta in noul Cod civil

  Comentarii 3 pactul de opţiune, este o promisiune unilaterală de vânzare. O promisiune de vânzare este unilaterală atunci când o singură parte contractantă se obligă să vândă un lucru sau să cumperecealaltă parte rezer-vându-şi numai facultatea de a-şi manifesta, ulterior de obicei înăuntrul unui termen consimţământul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare.

  Promisiunea numai de vânzare sau numai de cumpărare este deci, un contract unilateral deoarece creează obligaţii numai pentru una dintre părţi, respectiv pentru promitent.

  Noul cod civil a introdus în domeniu o instituţie mai eficientă, respectiv: pactul de opţiune. Potrivit art.

  exemplu de acord de opțiune

  Pactul de opţiune trebuie să conţină toate elementele contractului pe care părţile urmăresc să îl încheie astfel încât acesta să se poată încheia prin simpla acceptare a beneficiarului opţiunii.

  Contractul preconizat se încheie, astfel, prin exercitarea opţiunii în sensul acceptării de către beneficiar a ofertei promitentului, în condiţiile convenite prin pact art. Sumele plătite în temeiul unei promisiuni de vânzare se prezumă a fi un avans din preţul convenit pentru vânzare art.

  exemplu de acord de opțiune

  Pactul de opţiune este deci, un contract prin care o persoană numită promitent se obligă, faţă de altă persoană numită beneficiar, să vândă sau să cumpere un bun pentru un preţ determinat sau determinabildacă acesta din urmă se va decide să cumpere sau să vândă într-un anumit termen. Astfel, ridicarea opţiunii înseamnă acceptarea vânzării de către beneficiar.

  exemplu de acord de opțiune

  Atunci când vânzarea preconizată strămută drepturi reale ce opțiuni cumpăra viță de vie a fi înscrise în cartea funciară, pactul de opţiune trebuie încheiat în formă autentică art.

  Sancţiunea nerespectării formei autentice, în acest caz, este nulitatea absolută a contractului.

  exemplu de acord de opțiune

  Pentru a determina natura juridică a pactului de opţiune trebuie să observăm că acest contract conţine: o ofertă a promitentuluiun termen de opţiune acordat beneficiaruluiprecum şi posibilitatea finalizării unei vânzări toate în cuprinsul unui singur act juridic.

  Având în vedere că numai una dintre părţi promitentul se angajează ferm să vândă şi că este la fel de posibil ca vânzarea să exemplu de acord de opțiune perfectată sau nu, apreciem că pactul de opţiune prezintă caracteristicile unei varietăţi ale promisiunii unilaterale de vânzare.

  exemplu de acord de opțiune

  Adăugăm că, deşi Noul cod civil nu consacră expres instituţia promisiunii unilaterale, în cuprinsul art. Astfel, suntem motivaţi să credem că dispoziţiile art.

  exemplu de acord de opțiune

  Puig, Contrats speciaux, Dalloz, Paris,p. Deşi, dispoziţiile art.

  Ce opțiuni am la dispoziție pentru primirea banilor? Aflați ce opțiuni aveți la dispoziție pentru primirea banilor prin intermediul Remitly. Asigurați-vă că ați informat expeditorul în legătură cu preferința dvs.!

  Deci, în aceeaşi măsură în care există un pact de opţiune la vânzare în sens restrictiv tot astfel exemplu de acord de opțiune exista şi un pact de opţiune la cumpărare.