optiune - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

Exemplu de opțiuni

cât sunt satoshi în dolari

Opciones de compra de acciones Alte traduceri Remunerarea directorilor fără funcții executive sau a membrilor consiliului de supraveghere nu ar trebui să includă opțiuni pe acțiuni. La remuneración de los consejeros no ejecutivos o de los pertenecientes al consejo de vigilancia no debe incluir opciones sobre acciones.

Atunci când aceste opțiuni pe acțiuni sunt exercitate, emitentul livrează acțiunile deținătorului de opțiuni.

tranzacționarea pe știri economice

Cuando se ejercitan estas opciones sobre accionesel emisor entrega acciones al tenedor de la opción. Opțiuni pe acțiuni ale salariaților [51] Opciones de compra de acciones de los asalariados [51] Opțiuni pe acțiuni ale angajaților F. Opciones de compra de exemplu de opțiuni de los asalariados F. Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de los empleados Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y opciones exemplu de opțiuni acciones de empleados De exemplu, partenerul poate avea posibilitatea de a primi la alegere opțiuni pe acțiuni sau drepturi privind aprecierea acțiunilor cu decontare în numerar.

riscurile investițiilor pe internet

Por ejemplo, la otra parte podría tener la opción de recibir opciones sobre acciones o derechos sobre la revalorización de acciones, liquidables en efectivo. Prin acordarea de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni în plus față de alte remunerații, entitatea plătește o remunerație suplimentară pentru a obține beneficii suplimentare.

Metoda în mișcare medie Exemplu Pentru Opțiuni Beginers binare de tranzacționare

Con la concesión de acciones o de opciones sobre accionesademás del resto de la retribución, la entidad paga una remuneración adicional para obtener ciertos beneficios económicos adicionales. El apéndice B contiene directrices adicionales sobre la determinación del valor razonable de las acciones y de las opciones sobre acciones, centrándose en particular en los plazos y condiciones que son normalmente utilizados en una concesión de acciones o de opciones sobre acciones a los empleados.

Optiunile in SUA

Conforme a la subdivisión funcional, las posiciones y transacciones financieras transfronterizas se clasifican en las siguientes categorías: inversión directa, inversión de cartera, derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de los empleados, otra inversión y activos de reservas.

Schimburile de opțiuni pe acțiuni sau alte prime cu plata pe bază de acțiuni care au loc împreună cu o combinare de întreprinderi sunt contabilizate drept modificări ale primelor cu plata pe bază de acțiuni în conformitate cu IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni. Los intercambios de opciones sobre acciones u otros acuerdos de exemplu de opțiuni de opțiuni basados en acciones realizados conjuntamente con una combinación de negocios se contabilizan como modificaciones de los acuerdos de pagos basados en acciones de conformidad con la NIIF 2 Pagos basados en acciones.

cea mai bună schemă pentru a câștiga bani pe internet

Mai precis, impune ca o entitate să reflecte în profitul sau în pierderea sa, precum și în poziția sa financiară efectele tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni, inclusiv cheltuielile asociate tranzacțiilor în care sunt acordate angajaților opțiuni pe acțiuni.

En concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del ejercicio exemplu de opțiuni en su posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los empleados. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Sub locul Loc mai înalt Mulți comercianți preferă să utilizeze opțiunile binare barieră declanșator ca instrumente eficiente ale pieței financiare. Care sunt opțiunile de barieră și sunt interesante pentru un investitor?

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să exemplu de opțiuni exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

investiții în proiecte ico

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

pe ce este mai bine să pariați în opțiunile binare