EUR-Lex - DC - EUR-Lex

Extrapolare de- a lungul liniei de tendință

Main euro area findings II. Principalele constatări privind zona euro III. Grafice și tabele I. Introduction I. Legislația UE prevede că statele membre din zona euro trebuie să prezinte Comisiei proiectele de planuri bugetare PPB pentru anul următor până la 15 octombrie, cu scopul de a îmbunătăți coordonarea politicilor bugetare naționale în cadrul Uniunii economice și monetare 3.

Crearea unei prognoze în Excel pentru Windows - Excel

These plans summarise the draft budgets that governments submit to national parliaments. Aceste planuri prezintă pe scurt proiectele de buget pe care guvernele le transmit parlamentelor naționale. Comisia emite, în cazul fiecărui plan, un aviz în care evaluează conformitatea planului cu obligațiile statului membru respectiv care decurg din Pactul de stabilitate și creștere PSC.

The Commission is also required to provide an overall assessment of the budgetary situation and prospects for the euro area as a whole.

unde fac bani achiziționarea de jetoane

De asemenea, Comisia trebuie să prezinte o evaluare generală a situației și a perspectivelor bugetare pentru zona euro în ansamblul său.

As the remaining euro area country under a macroeconomic adjustment programme, Greece is not obliged to submit a plan, as the programme already provides for close fiscal monitoring.

Optsprezece state membre din zona euro au fost rugate să prezinte Comisiei PPB-urile lor pentru până la opțiune 17 octombrie, conform prevederilor din pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare 5.

Proiectarea valorilor dintr-o serie - Excel

Grecia, singura țară din zona euro care face obiectul unui program de ajustare macroeconomică, nu este obligată să prezinte un plan, întrucât programul respectiv prevede deja o monitorizare bugetară atentă. In line with the indications of the Two-Pack Code of Conduct 6two countries, Lithuania and Spain, submitted no-policy change DBPs due to caretaker governments being in place.

  1. EUR-Lex - DC - EUR-Lex
  2. Opțiuni turbo binare

The incoming governments are expected to submit full DBPs once they take office. În concordanță cu indicațiile din codul de conduită aferent pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare 6două țări, Lituania și Spania, au prezentat PPB-uri privind menținerea politicilor actuale, din cauza faptului că aveau guverne interimare în exercițiu.

Se așteaptă ca guvernele care urmează să fie instituite să prezinte PPB-uri complete de îndată ce vor intra în funcție.

bluza crosetata FREEDOM/ basic raglan blouse/ pull au crochet/ стильный джемпер крючком

While respecting Member States' budgetary competence, the Commission's Opinions provide objective policy advice, in particular for national extrapolare de- a lungul liniei de tendință and parliaments, to facilitate the assessment of the draft budgets' compliance with EU fiscal rules.

The Two-Pack provides for a comprehensive toolbox to treat economic and budgetary policy as a matter of common concern within the euro area, as intended by the Treaty.

site- ul robotului cu opțiuni binare cum să obțineți bani fără a investi pe internet

Respectând competența bugetară a statelor membre, avizele Comisiei oferă o consiliere obiectivă în materie de politici, în special guvernelor și parlamentelor naționale, pentru a facilita evaluarea conformității proiectelor de buget cu normele bugetare ale UE.

Pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetară oferă un set cuprinzător de instrumente pentru a trata politica economică și bugetară ca un aspect de interes comun în cadrul zonei euro, în conformitate cu tratatul.

In addition, in Julythe Council invited the Eurogroup to monitor and coordinate euro area Member States' fiscal policies and the aggregate fiscal stance for the euro area to ensure a growth-friendly and differentiated fiscal policy 7. The Council recommended that euro area Member States, without prejudice to the fulfilment of the requirements of the SGP, "coordinate fiscal policies to ensure that the aggregate euro area fiscal stance is in line with sustainability risks and cyclical conditions".

În plus, în iulieConsiliul a invitat Eurogrupul să monitorizeze și să coordoneze politicile bugetare ale statelor membre din zona euro, precum și orientarea politicii fiscale la nivel agregat a zonei euro, pentru a asigura o politică bugetară diferențiată și favorabilă creșterii 7. In Novemberthe Commission proposed an updated Recommendation on the economic policy for the euro area, which was discussed in Council and endorsed by EU leaders at the European Council meeting on 18 and 19 February 8.

Title and reference

În noiembrieComisia a propus o recomandare actualizată privind politica economică pentru zona euro, care a fost discutată în cadrul Consiliului și avizată de liderii UE în cadrul reuniunii Consiliului European din 18 și 19 februarie 8. This recommendation is an anchor for the Commission's assessment. As part of the annual cycle of the European Semester, the Commission is also proposing a new Recommendation on the economic policy of the euro extrapolare de- a lungul liniei de tendință for alongside this package.

În cadrul ciclului semestrului european, Comisia pregătește, de asemenea, o nouă recomandare privind politica economică a zonei euro în perioadacare va fi prezentată împreună cu acest pachet. Firstly, it provides an aggregate picture of budgetary policy at euro area level, building on a horizontal assessment of the DBPs.

Excel pentru Microsoft Excel Excel Mai multe Mai puțin Dacă aveți date istorice în funcție de timp, le puteți utiliza pentru a crea o prognoză. Atunci când creați o prognoză, Excel creează o nouă foaie de lucru care conține un tabel de valori istorice și estimate și o diagramă care le ilustrează. O prognoză vă poate ajuta să estimați lucruri cum ar fi vânzările viitoare, necesarul de inventar sau tendințele consumatorilor.

This exercise mirrors the horizontal assessment of Stability Programmes that takes place in the spring, but with a focus on the forthcoming year rather than on medium-term fiscal plans. Secondly, it provides an overview of the DBPs at country level, explaining the Commission's approach in assessing them, specifically, for compliance with the requirements of the SGP.

The assessment is differentiated according to whether a Member State is in the preventive or the corrective arm of the SGP and also takes into account the requirements relating to the level and dynamics of government debt. Obiectivul prezentei comunicări este dublu.

face bani pe internet albine șabloane plătite pentru opțiuni

În primul rând, comunicarea oferă o imagine globală a politicii bugetare la nivelul zonei euro, pornind de la o evaluare orizontală a PPB-urilor. Acest exercițiu este echivalentul evaluării orizontale a programelor de stabilitate care are loc în primăvară, însă se axează mai degrabă pe anul următor decât pe planurile bugetare pe termen mediu. În al doilea rând, ea oferă o imagine de ansamblu a PPB-urilor la nivel de țară, explicând abordarea utilizată de Comisie pentru evaluarea acestora, mai ales în ceea ce privește respectarea cerințelor PSC.

Evaluarea este diferențiată în funcție de apartenența unui stat membru la componenta preventivă sau la componenta corectivă a PSC și, de asemenea, ia în considerare cerințele referitoare la nivelul și la dinamica datoriei publice.

Principalele constatări privind zona euro Economic outlook contained in DBPs and Commission autumn forecast Perspectivele economice cuprinse în PPB-uri și în previziunile Comisiei din toamna anului Governments see the recovery from the economic and financial crisis proceeding steadily but not accelerating in the euro area.

Forthe growth outlook follows the same pattern, with GDP growth forecast at 1.

Au fost utile aceste informații?

With the recovery forecast to proceed, though not gain pace, the difference between actual and potential output continues to narrow. According to the plans, the output gap in the EA is projected to be This trend is evident in the majority of Member States, though not without differences across countries.

The inflation outlook remains subdued, with the expected level of HICP inflation falling notably compared to the Stability Programmes submitted in the spring. According to the DBPs, the rate of inflation will be 0.

Guvernele observă că, în zona euro, redresarea în urma crizei economice și financiare avansează constant, dar fără a-și accelera ritmul. Odată cu previziunile referitoare la o redresare care avansează, dar care nu-și accelerează ritmul, diferența dintre PIB-ul real și cel potențial continuă să scadă. Această tendință este evidentă în marea majoritate a statelor membre, deși cu diferențe de la o țară la alta.

Perspectivele privind inflația se mențin modeste, nivelul estimat al inflației IAPC fiind în scădere, în special în comparație cu programele de stabilitate prezentate în primăvară.

Formulele utilizate în prognoza de date

Șaptesprezece state membre respectă extrapolare de- a lungul liniei de tendință din Regulamentul UE nr. The economic picture emerging from the eighteen DBPs is broadly confirmed by the Commission's forecast. It also points to a continued albeit sluggish economic recovery amid more challenging global conditions.

The Commission's forecast projects that real GDP growth will weaken slightly from 1.

Account Options

Domestic demand is currently supported by a conjuncture of low oil prices, spillovers from a still relatively low euro exchange rate and accommodative monetary policy. At the same time, the underlying dynamics of domestic demand remain slow.

tipuri de opțiuni concept de caracteristici ale organizării comerțului bani mici câștigat greu mare ușor

În ce afacere puteți face bani economic conditions face mounting uncertainty, particularly in the wake of the United Kingdom's referendum on EU membership and other geopolitical developments, while world trade has slowed down.

The above emphasises the need to strengthen domestic sources of growth.