Managementul Resurselor Umane - Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

Munca cu jumătate de normă pe Internet fără listă de site- uri atașate

Conținutul

  munca cu jumătate de normă pe Internet fără listă de site- uri atașate

  Întocmirea listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie și comunicarea acestora la inspectoratul școlar.

  Cadrele didactice titulare, femei, depun cerere de menţinere în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani,cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării.

  munca cu jumătate de normă pe Internet fără listă de site- uri atașate

  Cererile se adresează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ a cererilor personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. Completarea normei pe perioadă determinată pentru cadrele debutante prevăzute la art.

  munca cu jumătate de normă pe Internet fără listă de site- uri atașate

  Depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare referitoare la întregirea normei didactice pentru personalul titular în două sau mai multe unităţi ori pe două sau mai multe specializări.

  Analiza contestaţiilor şi stabilirea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listei finale a cadrelor didactice titulare pentru care se acordă întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare.

  munca cu jumătate de normă pe Internet fără listă de site- uri atașate

  Depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele unităților de învățământ ale personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.