Opțiune de colectare

Conținutul

    La o extremă se află sistemul care asigură furnizarea de containere fiecărei gospodării pentru colectarea separată a majorităţii fracţiilor de deşeuri menajere, iar la cealaltă extremă opțiune de colectare află sistemul care asigură colectarea în amestec a deşeurilor şi transportul acestora la o staţie de sortare, pentru soartarea ulterioară manuală sau automată.

    Din punct de vedere tehnic, există două alternative principale pentru organizarea colectării selective: Opţiunea 1: Sistemul de colectare separată din poartă în poartă; Opţiunea 2: Sistemul de colectare prin aport voluntar.

    opțiune de colectare

    Ambele tipuri de scheme de colectare au fost implementate cu succes în diferite oraşe Europene. Decizia privind implementarea schemelor de colectare cu aport voluntar sau din poartă în poartă depinde în principal de procentele de colectare care trebuie atinse şi de asemenea de cum este organizat sistemul de colectare a deşeurilor, de comportamentul oamenilor, de colectorii informali şi mulţi alţi factori. Deșeurile de ambalaje colectate ajung astfel la colectori autorizați, unde se sortează, se cântaresc şi se evidențiază pe categorii.

    opțiune de colectare