Conturile naționale și PIB-ul

Opțiune de creștere reală, Conturile naționale și PIB-ul - Statistics Explained

Îneconomia UE a înregistrat cea de a șasea creștere anuală consecutivă în ceea ce privește investițiile. Creșterea PIB-ului real, Notă: pe baza volumelor înlănțuite. China inclusiv Hong Kong : pentru nu sunt disponibile date.

Conturile naționale și PIB-ul

Japonia și Statele Unite: estimare Produsul intern brut PIB este cea mai utilizată unitate de măsură pentru dimensiunea globală a unei economii, în vreme ce indicatori derivați precum PIB-ul pe cap de locuitor — de exemplu, în moneda euro sau ajustat pentru a ține seama de diferențele de nivel al prețurilor astfel cum sunt opțiune de creștere reală în standarde ale puterii de cumpărare, SPC — cunosc o utilizare largă drept instrumente de comparare a nivelurilor de trai sau de monitorizare a procesului de convergență sau divergență economică în Uniunea Europeană UE.

Mai mult decât atât, elaborarea unor componente specifice ale PIB-ului și a unor indicatori asociați, precum cei legați de producția economică, importuri și exporturiinvestițiile sau consumul pe plan intern public și privatprecum și datele referitoare la distribuirea veniturilor și a economiilor, pot oferi informații prețioase cu privire la forțele motrice principale ale activității economice, putând constitui astfel baza pentru conceperea, monitorizarea și evaluarea politicilor specifice ale UE.

Acest articol este publicat în fiecare an și conține date anuale. Ediția descrie doar situația până în anul În consecință, publicarea primelor constatări privind orice implicări legate de COVID va fi posibilă doar în ediția a articolului, întreaga amploare a crizei fiind arătată în edițiile următoare. Articol complet Evoluțiile PIB-ului opțiune de creștere reală UE creștere din până în prezent Criza financiară și economică globală opțiune de creștere reală avut ca rezultat o recesiune severă în UE în a se vedea figura 1urmată de o redresare în Criza a început mai devreme în Japonia și Statele Unite ale Americii, cu rate anuale negative de variație a PIB-ului în termeni reali deja înregistrate înși s-a adâncit înînainte de a se redresa în Deși opțiune de creștere reală euro a înregistrat creștere în fiecare an în care a existat creștere în UE, rata de creștere în zona euro a fost de regulă cu 0,1 sau 0,2 puncte procentuale mai scăzută.

Ca atare, în perioadacreșterea PIB-ului real în zona euro a fost oarecum mai redusă decât în UE în ansamblu. După o reducere observată în în toate statele membre opțiune de creștere reală UE, cu excepția Poloniei, creșterea economică s-a reluat în în 23 de state membre, iar îns-a înregistrat de asemenea o creștere în 23 de state membre.

Cu toate acestea, în această evoluție s-a modificat, mai mult de jumătate 14 dintre statele membre raportând o creștere economică, în timp ce în celelalte state membre producția a scăzut.

Ulterior, marea majoritate a statelor membre au înregistrat din nou o opțiune de creștere reală, numărul țărilor care au înregistrat o rată pozitivă de variație ajungând la 16 în și crescând la 23 în și la 26 în și Toate cele 27 de state membre au înregistrat o rată pozitivă de variație în pentru prima dată dinprecum și în și Belgia, Bulgaria, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Franța, Lituania, Malta și Slovacia au înregistrat cea de a zecea rată anuală pozitivă consecutivă de variație în ; aceeași situație s-a înregistrat și în Regatul Unit, Norvegia, Elveția și Statele Unite ale Americii, în timp ce Turcia a înregistrat cea de a noua rată anuală pozitivă consecutivă de variație în Efectele crizei economice și financiare globale au dus la scăderea performanței generale a economiilor statelor membre ale UE, pe baza analizei evoluțiilor din ultimii zece ani.

Se efectuează de multe ori comparații între țări folosindu-se standarde ale puterii de cumpărare SPC care reprezintă valori ajustate pentru a reflecta diferențele la nivelul prețurilor între țări. Este de reținut faptul că datele prezentate în figurile 2 și 3 și în tabelul 2 sunt în prețuri actuale și nu ar trebui să fie utilizate pentru calcularea ratelor de variație din cauza fluctuațiilor de la nivelul inflației și al ratei opțiune de creștere reală schimb. Ca atare, PIB-ul UE în SPC a rămas în urma celui înregistrat în Statele Unite în fiecare an din perioada după cum arată figura 2; de remarcat, totuși, faptul că valorile SPC sunt destinate comparațiilor între țări, iar nu comparațiilor temporale, întrucât nu pot fi considerate serii cronologice pentru motive metodologice.

Este interesant de remarcat faptul că, în mod istoric, China a cunoscut un nivel de producție mai scăzut decât UE sau Statele Unite, însă această situație s-a schimbat odată cu transformarea rapidă și expansiunea continuă a economiei Chinei. Cotele celorlalte trei cele mai mari state membre au scăzut în perioadacu 1,8 puncte procentuale în Italia, 1,0 puncte procentuale în Spania și 0,1 puncte procentuale în Franța.

ÎnPIB-ul pe cap de locuitor a avut o medie de 31  EUR la nivelul UE De regulă, pentru a evalua nivelurile de trai se utilizează PIB-ul pe cap de locuitor, adică o cifră ajustată la dimensiunea unei economii din punctul de vedere al populației: populația UE în a fost de de milioane de persoane. Valorile exprimate în SPC au fost ajustate pe baza diferențelor la nivelul prețurilor între țări. Poziția relativă a țărilor individuale poate fi exprimată printr-o comparație cu media UE, care este stabilită la a se vedea jumătatea din dreapta a tabelului 2.

Pe baza acestei măsuri, cea mai mare valoare dintre statele membre UE s-a înregistrat în Luxemburg, unde PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în SPC a fost de 2,6 ori mai mare față de media UE în fapt explicat parțial de numărul mare de lucrători transfrontalieri proveniți din Belgia, din Franța și din Germania.

Majoritatea statelor membre care au aderat la UE însau au trecut de pe o poziție aflată destul de mult sub media UE în pe una mai apropiată de media UE înîn pofida unor impedimente apărute în timpul crizei economice și financiare globale - a se vedea figura 3.

Dintre statele membre mai vechi, Italia și Spania au trecut, de asemenea, de la o poziție peste media UE la o poziție sub această medie. Grecia și Portugalia au coborât și mai mult sub opțiune de creștere reală UE Celelalte state membre UE - Austria, Belgia, Franța, Suedia, Finlanda și Țările de Jos - opțiune de creștere reală evoluat descendent, trecând de la o poziție situată peste media UE în la o poziție mai apropiată de media UE în rămânând totuși peste această medie.

Importanța relativă a serviciilor a atins cote deosebit de ridicate în Luxemburg, Malta, Cipru, Franța, Grecia, Țările de Jos, Belgia și Portugalia, unde acestea au reprezentat cel puțin trei sferturi din valoarea adăugată totală.

Evoluțiile divergente ale activităților economice în ultimul deceniu Transformările structurale sunt, cel puțin parțial, rezultatul unor fenomene precum schimbările tehnologice, evoluția prețurilor relative, externalizarea și globalizarea, antrenând deseori mutarea activităților de producție și a unor servicii cele care pot fi prestate la distanță, cum ar fi online sau prin intermediul centrelor de intermediere telefonică în regiuni cu costuri mai mici ale forței de muncă, atât pe teritoriul UE, cât și în afara acestuia.

În plus, criza economică și financiară globală și urmările sale au afectat în mod deosebit mai multe activități, dar pentru marea majoritate dintre acestea principalul impact a fost cel al crizei dincu alte cuvinte înaintea seriilor cronologice arătate în figurile 4 și 5.

О чем ты говоришь, Брайан. - переспросила. - Разве вы не слышали?. Четыре дня назад Кэти убила Накамуру, а потом Элли была ошеломлена. Она глядела на Брайана с полным неверием.

Două activități de servicii - serviciile de informare și de comunicare și activitățile imobiliare - au publicat rate pozitive anuale de variație în fiecare an între și Întoate activitățile din UE au înregistrat o creștere a valorii lor adăugate brute față de anulcu excepția sectorului industrial.

Este de reținut că o comparație precisă a opțiune de creștere reală productivității muncii în termeni reali între activități poate fi analizată doar pentru anul de referință din cauza caracterului non-aditiv al volumelor înlănțuite. Productivitatea muncii pe opțiuni derivate salariat a crescut, în termeni reali, între și în aproape toate statele membre UE, cu o scădere înregistrată în Grecia nu există date disponibile pentru Malta.

În mod similar, în aceeași perioadă, productivitatea muncii pe oră de muncă a crescut în toate statele membre UE, cu excepția Greciei nu există date disponibile pentru Malta nici în acest caz. Lăsând la o parte statele membre cu o întrerupere a seriei a se vedea tabelul 4cele mai mari creșteri în procente în cazul ambelor măsuri ale productivității reale a muncii au fost înregistrate în România, Bulgaria, Estonia și Letonia, în timp ce cele mai mici creșteri în afară de Grecia au fost înregistrate în Luxemburg și Italia.

Creșterea exporturilor a depășit creșterea importurilor între șiprecum și înîn timp ce importurile au crescut într-un ritm mai accelerat pe parcursul a cinci din cei șase ani între și Investițiile realizate de gospodării ca procent din PIB în au fost considerabil mai mici decât în în Grecia, Cipru, Spania și Irlanda, fiind în schimb semnificativ mai mari în România comparație între și În cazul Irlandei, această cotă extrem de scăzută se datorează efectelor globalizării în limba engleză.

La polul opus, Bulgaria a fost singurul stat membru UE care a raportat faptul că nivelul cheltuielilor medii de consum ale gospodăriilor pe cap de locuitor a fost sub opțiune de creștere reală. Conform unei analize a evoluției reale a cheltuielilor medii de consum pe cap de locuitor în euro pe baza unui indice de volum înlănțuit în perioadacea mai rapidă creștere a fost înregistrată în România, Bulgaria, Ungaria și Lituania.

Date-sursă pentru tabele și grafice Conturile naționale și PIB-ul: tabele și figuri în limba engleză Opțiune de creștere reală de date Sistemul european de conturi naționale și regionale SEC furnizează metodologia privind conturile naționale din UE.

Versiunea actuală, ESA în limba englezăa fost adoptată în mai și a fost pusă în aplicare din septembrie Aceasta respectă în totalitate orientările de la nivel mondial aplicabile conturilor naționale, SNA în limba engleză.

De remarcat faptul că majoritatea opțiune de creștere reală membre UE au efectuat o revizuire a valorilor de referință în august-octombrie Pentru detalii suplimentare, a se consulta site-ul web Eurostat și în special acest document în limba engleză. PIB-ul și principalele sale componente Principalele agregate ale conturilor naționale sunt compilate din unități instituționale, și anume corporații financiare sau nefinanciare, administrații publicegospodării și instituții fără scop lucrativ care deservesc gospodăriile populației IFSLDGP.

Datele din domeniul conturilor naționale cuprind informații privind componentele PIB, ocuparea forței de muncă, agregatele consumului final și economiile.

opțiune de creștere reală cei mai eficienți roboți de tranzacționare

Multe dintre aceste variabile sunt calculate anual sau trimestrial. PIB-ul este măsura principală pentru conturile naționale, care sintetizează poziția economică a unei țări sau regiuni.

Acesta poate fi calculat prin diferite metode: metoda producțieimetoda cheltuielilor și metoda veniturilor. O analiză a PIB-ului pe cap de locuitor elimină influența dimensiunii absolute a populației, facilitând comparațiile între diferite țări. PIB-ul pe cap de locuitor este un indicator economic general al nivelului de trai. Datele privind PIB în monedele naționale pot fi convertite în standarde ale puterii de cumpărare SPC utilizând parități ale puterii de cumpărare PPC care reflectă puterea de cumpărare a fiecărei monede, mai degrabă decât cursurile de schimb ale pieței; astfel, diferențele de nivel al prețurilor între țări opțiune de creștere reală eliminate.

Calculul ratei de variație opțiune de creștere reală a PIB-ului, folosind indici de volum înlănțuit variații realeeste prevăzut a permite efectuarea de comparații ale dinamicii dezvoltării economice atât în timp, cât și între economii de diferite dimensiuni, indiferent de nivelul prețurilor.

opțiune de creștere reală câștigați bani pe Internet vboatstve

Date complementare Producția economică poate fi analizată, de asemenea, pe opțiune de creștere reală href="http://fabricadestaruri.ro/indicatori-de-realizare-a-obiectivelor-strategice.php">indicatori de realizare a obiectivelor strategice. La nivelul cel mai agregat de analiză utilizat pentru conturile naționale au fost identificate 10 rubrici din NACE: agricultură, silvicultură și pescuit; industrie; construcții; servicii de distribuție comercială, transporturi, servicii de cazare și de alimentație; servicii de informare și de comunicare; servicii financiare și de asigurări; activități imobiliare; servicii profesionale, științifice, tehnice, tendințele comerțului mondial și de asistență; administrație publică, apărare, educație, sănătate umană și asistență socială; arte, divertisment, activități recreative și alte opțiune de creștere reală, precum și activități casnice și activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

O analiză a producției pe activitate în timp poate fi facilitată prin utilizarea unei măsuri de volum variații reale — cu alte cuvinte, prin reducerea valorii producției pentru a elimina impactul variației prețurilor; fiecare activitate este redusă individual pentru a reflecta variațiile la nivelul prețurilor produselor sale asociate.

Un alt set de date privind conturile naționale este utilizat în contextul analizelor referitoare la competitivitate, și anume indicatori referitori la productivitatea forței de muncă, cum ar fi măsurile pentru productivitatea muncii.

Măsurile de productivitate exprimate în SPC sunt deosebit de utile pentru analizele comparative între țări.

PIB-ul pe lucrător salariat este menit să ofere o imagine globală a productivității economiilor naționale. Ar trebui păstrat însă în vedere faptul că această măsură depinde de structura ocupării totale a forței de muncă și ar putea, de exemplu, să fie redusă prin trecerea de la munca cu normă întreagă la munca cu fracțiune de normă.

PIB-ul pe oră lucrată oferă o imagine mai clară a productivității, întrucât incidența activităților profesionale cu fracțiune de normă variază considerabil de la o țară la alta și de la o activitate la alta. Informațiile anuale cu privire la cheltuielile gospodăriilor opțiune de creștere reală disponibile din conturile naționale compilate prin intermediul unei abordări macroeconomice.

opțiune de creștere reală strategii pentru opțiuni binare timp de 60 de minute

O sursă alternativă de analizare a cheltuielilor gospodăriilor este ancheta bugetelor de familie ABF : informațiile pentru aceasta din urmă sunt obținute solicitând gospodăriilor să țină un jurnal de cumpărături și acoperă mult mai în detaliu bunurile și serviciile, precum și tipurile de analize socioeconomice care sunt puse la dispoziție.

ABF se efectuează și se publică doar o dată la cinci ani: ultimul an de referință pentru care sunt disponibile momentan date este anuldeși la data redactării prezentului articol datele nu sunt încă disponibile pentru două dintre statele membre UE Danemarca și Franța.

Contextul Instituțiile europene, guvernele, băncile centrale, precum și alte organisme sociale și economice din sectorul public și din cel privat au nevoie de un set de date statistice comparabile și opțiune de creștere reală pe baza cărora să își fondeze deciziile.

Conturile naționale pot fi utilizate pentru diverse tipuri de analize și de evaluări. Utilizarea unor concepte și a unor definiții acceptate la nivel internațional permite analiza unor economii diferite, cum ar fi interdependențele dintre opțiune de creștere reală statelor membre ale UE, sau o comparație între țările UE și țări terțe.

Analiza ciclului economic și a politicilor macroeconomice Una dintre principalele utilizări ale datelor privind conturile naționale se referă la necesitatea sprijinirii deciziilor în materie de politică economică europeană și la realizarea obiectivelor uniunii economice și monetare UEM cu ajutorul unor statistici pe termen scurt de înaltă calitate care să permită monitorizarea evoluțiilor macroeconomice și formularea unor orientări în materie de politică macroeconomică.

De exemplu, opțiune de creștere reală dintre utilizările cele mai elementare și de lungă durată ale conturilor naționale este cuantificarea ratei de creștere a unei economii, mai simplu spus creșterea PIB-ului.

Cifrele principale din conturile naționale sunt utilizate în special pentru elaborarea și monitorizarea politicilor macroeconomice, în vreme ce datele detaliate privind conturile naționale pot fi, de asemenea, utilizate pentru în ce afacere să investească pentru a câștiga de politici sectoriale sau industriale, îndeosebi prin intermediul unei analize a tabelelor de intrări-ieșiri.

Un mare număr de indicatori monetari și financiari sunt astfel evaluați în raport cu alte date relevante care permit combinarea analizei monetare, financiare și economice, de exemplu agregatele-cheie ale conturilor naționale. Astfel, indicatorii monetari și financiari pot fi analizați în contextul restului economiei.

Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare monitorizează evoluțiile economice.

UE desfășoară ciclul anual de coordonare a politicilor economice cunoscut sub denumirea Semestrul european. În fiecare an, Comisia Europeană efectuează o analiză detaliată a planurilor de reformă bugetară, macroeconomică și structurală ale statelor membre ale UE și oferă recomandări specifice fiecărei țări pentru următoarele luni.

De asemenea, Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare elaborează previziunile macroeconomice în limba engleză ale Comisiei Europene de patru ori pe an toamna, iarna, primăvara și varaîn coordonare cu ciclul anual al Semestrului european. Pentru a obține prognozele privind zona euro și privind UE, aceste previziuni cuprind toate statele membre ale UE și includ adesea și perspective pentru țările candidate, precum și pentru anumite țări terțe.

La fel s-a întâmplat și în pentru și pentru Cu toții ne amintim, chiar dacă unii n-au comentat la acea vreme, că salariile mărite s-au născut înghețate încă de acum 4 ani. Salarii înghețate din Pentru început, câteva repere de istorie recentă pentru memoria colectivă: — salarii înghețate. Deci, creștere reală către zero începând cu Proteste, pichetări, mitinguri.