Achizitii publice

Opțiuni în achiziții

Conținutul

  În planul formării profesionale continue disciplina este remarcabilă din punct de vedere al caracterului aplicativ al cunoștințelor deja acumulate, oferă concepte teoretice şi practice pentru înțelegerea domeniului achizițiilor publice.

  opțiuni în achiziții

  Pentru studenţii specialităţii Administrație Publică cursul contribuie la înțelegerea conceptelor legate de achizițiile publice,  operarea cu termeni juridici specifici pentru activitatea opțiuni în achiziții, însuşirea şi aplicarea cunoștințelor acumulate în practica elaborării, dezvoltării și aplicării contractelor de achiziție publică. Studentul va avea abilităţi de management şi administrare în derularea unui contract de achiziţii, care este un aspect opțiuni în achiziții ce asigură respectarea de către ofertantul devenit contractor, a standardelor de calitate şi a cerinţelor formulate de autoritatea contractantă în relaţiile cu necesităţile sale.

  opțiuni în achiziții

  Opțiuni în achiziții special va avea capacitatea de rezolvare a problemelor  generale ce ţin de achiziţiile publice şi în particular a celor ce ţin de procedurile speciale de achiziţie publică, de capacitatea de a înţelege conceptele şi terminologia utilizate în domeniul achiziţiilor publice, ridicând standardul general de cunoştinţe la nivelul funcţionarilor publici din sfera achiziţiilor publice, vor deţine abilitatea de  organiza eficient timpul, de a achiziţiona, procesa, evalua.

  Studierea şi cunoaşterea subiectelor abordate în cadrul cursului va contribui la crearea unei viziuni clare asupra reglementărilor în domeniul achiziţiilor publice, va înlesni desfăşurarea corectă a procedurilor de achiziţii publice.

  opțiuni în achiziții