52008DC0108

Platformă de comercializare a metalelor

Prezenta comunicare evaluează competitivitatea acestor industrii și face recomandări asupra direcției de urmat. Ea este o urmare a Comunicării din a Comisiei cu privire la politica industrială europeană care a anunțat mai multe inițiative sectoriale, inclusiv o Comunicare de evaluare a impactului materiilor prime și furnizării energiei asupra competitivității industriei europene a metalelor[1] și ține cont, de asemenea, de revizuirea politicii industriale[2] la jumătatea termenului în Fiind în mod intrinsec un sector industrial energofag, industria metalelor este direct influențată de politicile comunitare în materie de energie și schimbări climatice.

În acest context, pachetul Comisiei din 23 ianuarie privind acțiunea climatică și energia regenerabilă recunoaște situația specifică a industriilor mari consumatoare de energie care sunt direct expuse concurenței mondiale. Prezenta comunicare abordează factorii principali care influențează performanța sectorului și identifică modul în care Comisia, statele membre și industria însăși pot contribui la protejarea și platformă de comercializare a metalelor competitivității sectorului în viitor, contribuind totodată la atingerea obiectivelor ambițioase privind reducerea emisiei de gaze cu efect de seră până în Principalele aspecte dezbătute în prezenta comunicare iau în considerare reacțiile primite în urma unei consultări publice din septembrie care a fost precedată de adoptarea unui document de lucru al serviciilor Comisiei[3] în care se cum să faci bani așezat pe site o situație detaliată a sectorului în termeni de statistici și tendințe economice majore.

Ca atare, acestea ocupă un loc important în structura industrială a majorității economiilor dezvoltate și a multor economii în curs de dezvoltare rapidă. Câteva dintre principalele caracteristici ale industriei metalelor sunt: Intensitatea capitalului: sunt necesare investiții foarte platformă de comercializare a metalelor în dotarea tehnologică și cu echipament care au o întrebuințare de lungă durată în general nu mai puțin de de ani ; prin urmare, deciziile de investiție necesită un cadru de reglementare previzibil și favorabil.

Intensitatea energetică ridicată: procesul de producție al acestor industrii necesită un consum energetic foarte ridicat. Mai multe informații cu privire la performanța industriei metalelor în UE și cota de piață în economia mondială sunt precizate în anexă. Importan ța materiilor prime Accesul la materiile prime neenergetice reprezintă un aspect esențial din moment ce producția de metale din UE depinde într-o mare măsură de importurile de minereuri și concentrate din țări terțe.

De ce ar trebui să investesc în metale preţioase

Dependența de importurile de materii prime este redusă prin faptul că metalele sunt aproape complet și în permanență reciclabile. Industria metalelor face parte dintr-o rețea economică complexă care include nu numai sectoarele în amonte, ci și segmente mai largi ale platformă de comercializare a metalelor prelucrătoare a UE precum cea a automobilelor sau a construcțiilor. Numeroase conexiuni critice caracterizează această rețea, bazată, printre altele, pe cerințe de calitate și inovație, care creează mai departe lanțul valoric al metalelor.

Proximitatea geografică a lanțului de aprovizionare al metalelor și industriilor conexe, precum și interesele lor comune tehnice, logistice, de cercetare, de inovație și servicii pentru clienți este un avantaj tradițional al rețelei industriale a Uniunii.

  • Opțiuni binare tranzacționate
  • Doina Stimpovschi Am intrat în curtea Casei comunitare din satul Lucășeuca într-o zi însorită de toamnă, vreme potrivită pentru ca Martin, Anton, Ion, Eugen și Oleg să trebăluiască prin ogradă.
  • Tipul opțiunii
  • Plata pentru copierea tranzacțiilor
  • Ocupând un loc important în producţia de baterii şi de energie nucleară, metalele preţioase sunt de asemenea utilizate la scară largă ca o investiţie.
  • Cum să câștigi mulți bani în curse reale
  • Profit de venituri pe internet

Acest fapt a condus platformă de comercializare a metalelor o strânsă cooperare și interdependență în raport cu utilizatorii finali, în mod special în realizarea și producerea unor înalte calități ale oțelului sau ale metalelor neferoase. Structura industriei și IMM-urile Datorită unor importante cerințe de capital, companiile mari au tendința de a domina piața, în special în cazul produselor din aluminiu primar și al produselor plate din oțel. Procesul de consolidare și restructurare din industria europeană a metalelor este foarte avansat și a fost însoțit de o mai bună integrare pe piața mondială.

Întreprinderile siderurgice au trecut inițial de la o bază națională la o bază la nivel european și recent și-au reafirmat caracterul mondial prin intermediul achizițiilor în afara Europei sau au fost ele însele achiziționate de către companii neprovenind din mediul european.

Cu toate acestea, prima activitate de prelucrare în vederea pregătirii metalelor pentru utilizarea în sectoarele în aval, activitate strâns legată de producerea metalelor, este realizată în primul rând de către IMM-uri. Impactul globalizării și al noilor economii emergente Majoritatea metalelor și în special metalele neferoase și materiile prime aferente sunt mărfuri comercializate pe piața mondială.

Moldova.org

Prețul mărfurilor este determinat pe baza cererii și ofertei pe piața mondială și a fost caracterizat prin mișcări ciclice de amploare. Dezvoltarea economică a multor economii emergente a contribuit la o creștere a cererii la nivel mondial și a prețurilor la metale și produse metalice și a condus la o presiune fără precedent asupra stocurilor și prețurilor la materiile prime. Fiind un sector care furnizează elementele esențiale de absorbție pentru industria prelucrătoare, în același timp depinzând puternic de materiile prime și de energie, precum și de o mână de lucru calificată, performanța sectorului ar trebui să fie privită pe fondul dezvoltării durabile.

Sectorul metalelor din UE s-a îndepărtat de poziția sa tradițională de industrie grea cu o valoare adăugată scăzută indicatorul de valoare adăugată per angajat a fost mai mare decât media înregistrată de industria prelucrătoare.

Inovația a reprezentat unul dintre factorii esențiali de stimulare a competitivității; acest fapt se reflectă într-o schimbare importantă survenită în gama de produse, precum și în dezvoltarea platformă de comercializare a metalelor noi aplicații tehnice, ca în cazul metalelor prețioase. Conform indexului pentru sectorul inovației[8], industria indică o medie din punct de vedere al performanței sectorului inovației, în comparație cu alte servicii și sectoare industriale NACE.

Industria metalelor în UE depinde într-o mare măsură de ciclurile economice și a beneficiat recent de o creștere semnificativă a cererii la nivel mondial. Acest lucru a determinat o creștere a prețurilor[9] și a contribuit la îmbunătățirea situației financiare generale a multora dintre companiile din sector, însă a reprezentat în același timp o provocare pentru alte industrii prelucrătoare care utilizează metalul.

Restructurarea industriei oțelului din UE în cursul anilor 80 și la începutul anilor 90 oferă un exemplu elocvent. Aceasta a implicat reducerea personalului cu două treimi de la la și închiderea definitivă a unor capacități de producție de peste 60 de milioane de tone în Europa celor 15[11]. Această restructurare a fost determinantă în procesul de îmbunătățire a productivității muncii, restabilind viabilitatea sectorului european al oțelului și competitivitatea globală.

În special economiile de tranziție din noile state membre au fost afectate platformă de comercializare a metalelor plin de restructurarea industriei oțelului.

Numărul 8, martie  »  Curier legislativ Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care prevede aplicarea obligatorie a mărcii statului pe toate obiectele din metale prețioase care vor fi comercializate în România. În mod concret, după intrarea în vigoare a actului normativ, toate obiectele respective vor avea aplicată, de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor ANPCmarca oficială a statului, în locul mărcii de garanție proprii a comercianților. Actul normativ conține, potrivit Guvernului, și măsuri de reducere a birocrației.

Totuși, în prezent există semnale încurajatoare de consolidare și relansare economică. Ca urmare a programelor și planurilor certificate având ca scop demonstrarea viabilității[12], nivelurile de productivitate au fost propulsate în mod semnificativ, iar instalațiile vetuste au fost închise sau modernizate, având un rezultat global pozitiv în privința protecției mediului.

Pilonul social O mână de lucru calificată și disponibilă reprezintă un avantaj major al industriei metalelor în UE[14].

platformă de comercializare a metalelor Strategia de tranzacționare a indicatorului Fibonacci

Cu toate acestea, industria întâmpină din ce în ce mai multe dificultăți în a găsi muncitori calificați, iar cererea de ingineri în platformă de comercializare a metalelor oțelului depășește cu mult oferta. Dialogul social a constituit un instrument politic tradițional în contextul industriei europene a oțelului încă din momentul creării Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului CECO în Odată cu expirarea Tratatului CECO, în anul a avut loc instituirea oficială a Comitetului pentru dialog social european în sectorul oțelului.

O inițiativă similară este analizată în cazul sectorului metalelor neferoase, ca urmare a unei cereri comune înaintate de părțile interesate.

Comisia Libertex - Metale

Pilonul de mediu Procesele de producție în industria metalelor sunt în general mari consumatoare de energie și, împreună cu activitățile miniere, pot da naștere altor efecte cu impact asupra mediului poluarea aerului, apei și solului și, în cazul activităților miniere, cerințele legate de utilizarea terenurilor. Cu toate acestea, metalele pot oferi avantaje semnificative pentru mediu.

Metalele pot fi în permanență reciclate fără pierderea proprietăților de bază, și cu un consum energetic mult mai scăzut în comparație cu producția primară din minereuri. Reciclarea contribuie la o utilizare mai restrânsă a materiilor prime principale și reducerea impacturilor asupra mediului rezultate în urma extracțiilor de metale și a transportului de minereuri.

52008DC0108

În ceea ce privește eficiența energeticăîn pofida creșterii regulate a producției de metale în decursul ultimilor 15 ani, consumul energetic final al industriei europene de bază a metalelor a rămas constant sau chiar a scăzut. În ceea ce privește emisiiles-au realizat reduceri substanțiale ale unor poluanți atmosferici principali.

Amisco - Cottage Bed (platform mattress support) - Lit Cottage (support de matelas plateforme)

În ceea ce privește ecoeficiența materiilor primefuncționalitatea s-a îmbunătățit în timp ce cantitatea materialelor utilizate pentru producerea metalelor a fost redusă, ca și în cazul cutiilor de conserve din oțel sau din aluminiu[16]. Aceste tendințe trebuie să fie în permanență consolidate în vederea îmbunătățirii ecoeficienței totale care este la rândul opțiuni binare turbo m5 alertă pentru începători afectată de volumele de producție din ce în ce mai mari.

Politica energetică Competitivitatea industriei metalelor în UE a fost afectată de creșterea rapidă a prețurilor la gazului și energiei electrice. De asemenea, schimbările legate de asigurarea contractelor de furnizare pe termen lung sunt considerate ca fiind o problemă majoră. Astfel cum se evidențiază în Raportul final[17] privind ancheta din sectorul energiei, piețele energetice ale UE nu funcționează bine, împiedicând în acest mod beneficiile complete ale liberalizării pieței energiei, inclusiv în ceea ce privește prețurile.

platformă de comercializare a metalelor efectul opțiunilor binare

Pentru îndeplinirea acestor obiective politice, la 19 septembrieComisia a adoptat un pachet de propuneri legislative în vederea asigurării unei alegeri reale și eficiente a furnizorului și îmbunătățirii transparenței pieței, inclusiv în ceea ce privește prețurile. Având în vedere că faptul că este nevoie de timp pentru ca acțiunile identificate să aibă efecte vizibile asupra industriilor afectate, o serie de state membre iau în considerare introducerea unor măsuri tranzitorii în vederea asigurării unei previzibilități mai mari pentru industria metalelor.

Pe lângă propunerile de mai sus, mai sunt relevante următoarele acțiuni: Acțiuni 1. Autoritățile publice ar trebui să evalueze inițiativele legate de producția de energie electrică care constituie rezerva comună și de contractele și parteneriatele pe termen lung. Informațiile cu privire la soluții și la cele mai bune practici care respectă regulile concurenței și ale pieței interne ar trebui să fie puse la dispoziția statelor membre.

Noi condiții de vânzare a bijuteriilor și metalelor prețioase, în special pe piața second hand

Comisia va oferi asistență, într-o formă adecvată inclusiv jurisprudențăcu privire la compatibilitatea cu legislația comunitară a contractelor de platformă de comercializare a metalelor cu energie pe termen lung. Pentru a spori eficiența energetică, Comisia, împreună cu industria de profil, va promova cele mai bune practici de economisire a energiei în industria metalelor, în contextul Programului pentru competitivitate și inovare.

Politica de mediu Schimbările climatice Reprezentând surse importante ale emisiilor de CO2, industriilor metalelor li se va cere să aducă o contribuție majoră la atenuarea schimbărilor climatice.

Aceste industrii trebuie să obțină rezultate foarte bune în ceea ce privește mediul și eficiența energetică fără a pierde din competitivitate.

platformă de comercializare a metalelor cum câștig bani mari

Din acest motiv, pachetul Comisiei din 23 ianuarie privind acțiunea climatică și energia regenerabilă[19] recunoaște și abordează situația specifică a industriilor mari consumatoare de energie.

Acest pachet stabilește criterii clare de identificare a industriilor mari consumatoare de energie care sunt expuse la riscul pierderilor de carbon. În acest context, Comisia va evalua în ce măsură industriile metalelor sunt eligibile pentru un astfel de tratament. Ținând cont de negocierile internaționale pentru un acord asupra schimbărilor climatice globale vizând perioada de dupăComisia va evalua în continuare situația industriilor mari consumatoare de energie și ar putea propune rectificări, în special în privința alocării gratuite sau a includerii produselor importate în sistemul comunitar de comercializare a certificatelor de emisii.

Acordurile sectoriale bazate pe condițiile specifice industriei pot stimula acțiunile de reducere a emisiilor la nivel internațional. Astfel de acorduri sectoriale ar trebui să conducă la reduceri ale emisiilor globale de o amploare suficientă astfel încât să contracareze schimbările climatice și ar trebui să poată fi monitorizate, verificate și să facă obiectul unor platformă de comercializare a metalelor obligatorii de punere în aplicare.

Cerințele privind eliberarea autorizației prevăzute de directiva IPPC nu corespund întotdeauna unor standarde echivalente în țări terțe. Legislația privind deșeurile Pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și a oferi o mai mare claritate juridică, evitând totodată costurile și întârzierile administrative inutile, Comisia a făcut o propunere de modificare a directivei cadru privind platformă de comercializare a metalelor, care este dezbătută în prezent de către Parlamentul European și Consiliu.

Propunerea include un mecanism prin care se clarifică situația în care un deșeu încetează a mai fi considerat deșeu. În acest scop, se preconizează că ar trebui adoptate criterii specifice de către Comisie, pe baza specificațiilor tehnice și prin intermediul procedurii de comitologie.

REACH În timp ce metalele intră sub incidența REACH, există anumite caracteristici specifice ale unor astfel de substanțe care necesită atenție, inclusiv evaluarea metalelor încorporate în aliaje.