Procedura pentru absolvenții care vor să participe la admitere într-un alt județ

Prima de opțiune calculată ce este

prima de opțiune calculată ce este

Acest clasament le permite absolvenților clasei a VIII-a să verifice unde se situează media lor și să își calculeze astfel opțiunile pentru liceu. Repartizarea computerizată va avea loc în 10 iulie.

În secțiunea Planul de şcolarizare au fost publicate listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe, precum şi numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee În listele cu specializări candidații pot găsi ultima medie de intrare din anul Completarea opțiunilor se poate face fie în unitatea de învățământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.

Absolvenții care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere în aceeași perioada, iulie, fie la unitatea de învățământ de proveniență, fie vor transmite electronic opțiunile la unitatea de învățământ absolvită sau, doar în situații excepționale, la centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe, potrivit Procedurii MEC nr.

prima de opțiune calculată ce este

În prima parte a primei pagini se trec datele personale ale elevului și detalii privind notele și mediile obținute. În continuare, elevul trebuie să își exprime opțiunile de licee la care își dorește să fie admis. În fișa de înscriere se trec codurile liceelor dorite.

Fiecare candidat va fi repartizat, în funcție de media de admitere, la prima opțiune pusă în fișa de admitere. De aceea, ordinea opțiunilor de pe fișă este importantă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

prima de opțiune calculată ce este

Coduri obligatorii care trebuie bifate în fișa de înscriere: Codul numeric personal câmp obligatoriu Data nașterii câmp obligatoriu Init.

În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se prima de opțiune calculată ce este cu codul şcolii de provenienţă.

  • Cum să faci bani onest pe internet fără investiții
  • Opțiuni binare strategie linie de sprijin
  • ADMITERE LICEU Cum se calculează media de admitere şi cum se completează fişa de admitere
  • Indicatori de informații despre opțiuni binare
  • Cum să câștigi bani din videoclipurile tale

Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau în lista şcolilor din secţiunea Planul de şcolarizarecând aceasta va fi publicată Denumire câmp obligatoriu - reprezintă numele şcolii de provenienţă. Dacă candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă se completează denumirea limbii materne în dreptul câmpului Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.

Dacă candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă, poate opta pentru calculul mediei de evaluare naţională fără a lua în calcul nota obţinută la proba de limbă maternă.

Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Autoritățile au publicat un ghid al completării fișei de admitere, util pentru părinți și elevi. Redăm mai jos acest ghid.

Dacă se optează, marcând căsuţa, candidatul nu mai poate opta pentru specializări cu predare în limbă maternă. Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică Prima de opțiune calculată ce este evaluare naţională limba şi literatura maternă - Această notă va participa la calculul mediei de admitere dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII costul opțiunii care este determinat de raport generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă Notă la proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă.

prima de opțiune calculată ce este

Codul limbii va prima de opțiune calculată ce este preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean. Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă.

Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

Admiterea la liceu într-un alt judeţ Elevii care vor să participe la admitere într-un alt judeţ vor completa fişele de înscriere în aceeaşi perioadă, 2 - 8 iulie, fie la unitatea de învăţământ de provenienţă, fie vor transmite electronic opţiunile la unitatea de învăţământ absolvită sau, doar în situaţii excepţionale, la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor, transmite MEC. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei. Cum se face repartizarea computerizată După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

Opţiuni câmp obligatoriu - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre.

Ordinea opţiunilor de pe fişă este prin urmare semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere şi va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune. Situaţia poate apare în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opţiuni, opţiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alţi candidaţi care au medii mai mari.

Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean. Diriginte câmp obligatoriu - semnătura dirigintelui candidatului. Candidat câmp obligatoriu - semnătura candidatului.

ADMITERE LICEU 2013: Cum se calculează media de admitere şi cum se completează fişa de admitere

Părinte câmp obligatoriu - semnătura părintelui candidatului. O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o opțiunea aleasă este cu prima de opțiune calculată ce este în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.

Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

Ghid al admiterii computerizate: 1. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni.

prima de opțiune calculată ce este

Nu vei fi dezavantajat. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat. Încheie cu opţiunile cel mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.

Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place, decât să nu intri deloc. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite.

Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.

Ce Tip De Firma sa Alegi? - SRL VS II VS PFA

Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi, pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în nici un fel - oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.

Statistic, mediile de a dmitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.

Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.