fair value option - Romanian translation – Linguee

Valoarea justă a opțiunii este

Am o reducere cu opțiune de cumpărare. Dit avoir une option d'achat.

Pretind că au o valoarea justă a opțiunii este de cumpărare. Ils ont expliqué le contexte qui a donné lieu à l'établissement de l'option d'achat.

  1. Tipuri de venituri mari pe internet
  2. Câștigați bani pe Internet 1000 succes 100
  3. Cursuri de tranzactionare la bursa
  4. fair value option - Romanian translation – Linguee
  5. Opțiunea de gaz
  6. Simboluri de opțiune

Acestea au clarificat contextul care a condus la stabilirea opțiunii de cumpărare. KPMG a évalué la juste valeur de l'option d'achat octroyée à Duferco en juin KPMG a evaluat valoarea justă a opțiunii de cumpărare acordate Duferco în iunie On l'a loué L-am opțiunea de cumpărareîl duc înapoi.

Traducere "option d'achat" în română

D'après le NEC, la différence entre ces deux valeurs correspond à l'avantage que le club recevrait s'il exerçait son option d'achat. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care valoarea justă a opțiunii este l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare.

Nikon Z6 - 5 Big Mistakes I've made using the amazing Z 6 Mirrorless Camera Review

Ce n'est pas un bail avec option d'achat. Să nu începem să ne prefacem că era un leasing cu opțiune de cumpărare.

Traducere "a opțiunii" în italiană

Ne faisons pas semblant de croire que c'était une simple location avec option d'achat. Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec option d'achat. Aceste contracte sunt denumite uneori contracte de închiriere cu opțiune de cumpărare.

valoarea justă a opțiunii este

KPMG estime que la juste valeur de l'option d'achat s'élève à [ KPMG consideră că valoarea justă a opțiunii de cumpărare se ridică la [ Cette option d'achat s'inscrivait également dans le contexte de la négociation du partenariat stratégique entre Duferco et NLMK. Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.

valoarea justă a opțiunii este

Dans une deuxième lettre, le NEC informait la ville que le club souhaitait exercer son option d'achat. Într-o a doua scrisoare NEC a informat municipalitatea că dorește să își exercite opțiunea de cumpărare. La Commission estime qu'un opérateur aurait réalisé une estimation mieux étayée du retour sur investissement escompté de l'acquisition de l'option d'achat.

Comisia consideră că un operator de piață ar fi realizat o evaluare mai elaborată a rentabilității estimate a investiției cu privire la achiziționarea opțiunii de cumpărare.

Troisièmement, les Pays-Bas ont fourni des explications supplémentaires sur la détermination de la valeur de l'option d'achat.

În al treilea rând, în ceea ce privește determinarea valorii opțiunii de cumpărareȚările de Jos au furnizat, de asemenea, clarificări suplimentare. Il était clairement dans l'intérêt de la ville d'indemniser le NEC pour la renonciation à son option d'achat. Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare.

option d'achat - Traducere în română - exemple în franceză | Reverso Context

Kaupskil dispose d'une option d'achat lui permettant d'acheter les actions du gouvernement ultérieurement. Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Poiché il percorso di accesso opzione vibrazione potrebbe differire da una versione all'altra, si dovrebbe cercare aiuto. Metodele prin care sunt luate în calcul efectele exercitării preconizate înainte de termen depind de tipul de model de evaluare a opțiunii aplicat. Il mezzo utilizzato per tener conto degli effetti dell'esercizio anticipato atteso dipende dal tipo di modello per la misurazione delle opzioni adottato. Modele de evaluare a opțiunii pot fi adaptate pentru a lua în considerare acest efect potențial de diluare. È possibile adattare i modelli di misurazione delle opzioni per tener conto di questo potenziale effetto di diluizione.

Selon l'Allemagne, cette option d'achat ne constitue dès lors pas une preuve irréfutable de l'existence d'un plan d'investissement unique englobant tant Sovello1 que Sovello2.

Prin urmare, în opinia Germaniei opțiunea de cumpărare nu reprezintă o dovadă clară privind existența unui plan unic de investiții care să includă atât Sovello1, cât și Sovello2.

exercise option - Romanian translation – Linguee

L'intention aurait donc été pour Duferco de faire usage ou non de l'option d'achat dans les semaines ou mois qui ont suivi son octroi par le FSIH. Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH.

À ce montant doit s'ajouter la valeur de l'option terminal pentru opțiuni binare, soit [ La această sumă trebuie să se adauge valoarea opțiunii de cumpărareși anume [ Dans le cas du NEC, le prix de l'option d'achat a été fixé sur la base d'une évaluation indépendante et est donc, d'après les Pays-Bas, conforme au marché.

În cazul NEC, prețul opțiunii de cumpărare a fost stabilit pe baza unei evaluări independente și, prin urmare, este conform cu piața, în opinia autorităților neerlandeze.

valoarea justă a opțiunii este

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

valoarea justă a opțiunii este

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.