Local budget

Venituri suplimentare cum se organizează

Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice.

  • Commoditrader, platforma online de tranzacționare a cerealelor și materiilor prime agricole, sprijină fermierii în procesul de tranziție, remunerându-i prin vânzarea certificatelor de carbon în piața internațională.
  • Arhive declarare venituri anaf - fabricadestaruri.ro
  • Indicator pentru opțiuni binare m1
  • Puterea și opoziția trag ambele pentru ieftinirea gazelor în an electoral 24 iun Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat la o conferință pe teme energetice că este posibil ca gazele pentru populație să nu se ieftinească de la 1 iulie, odată cu liberalizarea prețurilor, însă i-a avertizat pe principalii furnizori, Engie și E.
  • Taxe și impozite – Primăria Comunei Milcov județul Olt
  • Indicator pentru opțiuni binare mnt
  • OUG (A) 17 07/04/ - Portal Legislativ

Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala. Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale.

venituri suplimentare cum se organizează

Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice.

Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice. Face propuneri motivate privind majorarea impozitelor si taxelor stabilite in limitele prevazute de lege in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local. Face propuneri pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru cazuri si motive temeinic justificate in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

A intervenit o problemă.

La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta consiliului local referatele cu propunerile de inlesnire la plata a impozitelor si taxelor. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta referatele de propunere a restituirilor directorului economic.

venituri suplimentare cum se organizează

Urmareste intocmirea referatelor de compensare a impozitelor si taxelor locale. Urmareste permanent situatia sumelor restante, dispune masuri pentru lichidarea acestora.

Monitorul Oficial Local

Asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat in termen obligatiile fiscale. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice. Colaboreaza permanent cu alte institutii Administartia Finantelor Publice, Politia, etc in vederea obtinerii de informatii necesare aplicarii procedurii de executare silita.

Analizeaza cazurile si inainteaza propunerile pentru aplicarea procedurii de insolvabilitate.

venituri suplimentare cum se organizează

Verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea in termen a amenzilor de circulatie. Asigura intocmirea in termen a situatiilor informative privitoare la activitatea de constatre, stabilire si executare a impozitelor si taxelor, eliberarii de autorizatii conform OG nr.

Asigura difuzarea actelor normative si imprimatelor necesare aplicarii legislatiei in domeniu, intregului aparat al serviciului.

{{vm.title}}

Verifica datele declarate de contribuabil si asigura eliberarea certificatelor de atestare fiscala. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului. Serviciul indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului.

venituri suplimentare cum se organizează

Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane juridice. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele venituri suplimentare cum se organizează taxele locale persoane juridice.

Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora intocmite de organele de specialitate din cadrul venituri suplimentare cum se organizează.

Analizeaza dupa fiecare termen de plata pe baza evidentei analitice lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane juridice venituri suplimentare cum se organizează legislatiei in vigoare prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului local.

Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a agentilor economici care nu-si achita in termen obligatiile fiscale.

Personalizare KPMG

Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale a persoanelor juridice. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.

Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

Colaboreaza cu Politia locala in cazul instituirii masurilor asiguratorii de executare silita aplicarea sechestrului asigurator.

Copyright© - Primaria Bucoșnița.

venituri suplimentare cum se organizează