COMISIA EUROPEANA a aprobat doua noi Programe Regionale ale Romaniei pentru 2021-2027 PR SUD-EST si PR NORD-EST

[ad_1]

  • După aprobare PR Vest, PR Sud-Muntenia, PR Nord-Vest și PR Sud-Vest Oltenia, a venit rândul PR Sud-Est și PR Nord-Est să primească aviz pozitiv din partea Executivului European
  • Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 dispun de o alocare totală de peste 11 miliarde de euro
  • În cadrul fiecărui Program Regional, problemele și provocările orașelor din regiune sunt abordate individual

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru două noi Programe Regionale aferente perioadei de programare 2021–2027, Programul Regional Sud-Est și Programul Regional Nord-Est.

În acest moment, șase Programe Regionale sunt aprobate de Executivul European, după ce PR Vest, PR Sud-Muntenia, PR Nord-Vest și PR Sud-Vest Oltenia au fost aprobate zilele trecute.

Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 au fost elaborate în așa fel încât să fie permis transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.

„În acest moment, șase din cele opt Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 sunt aprobate și, cu puțin noroc, până la finalul lui noiembrie vom definitiva harta descentralizării fondurilor europene. Sunt zone în care rigiditățile de pe piață muncii, mediul de afaceri insuficient dezvoltat, reducerea populației, tinerilor și absolvenților de învățământ superior limitează perspectivele de creștere și dezvoltare. Răspunsul va consta în politici și investiții diferențiate în funcție de tipul de teritoriu pentru creșterea competitivității, prin punerea în aplicare, de către autoritățile locale, a unor strategii care să genereze creștere economică și îmbunătățirea calității actului de guvernare”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Obiectivele asumate de PR Nord-Est și PR Sud-Est

Programul Regional Sud-Est beneficiază de o alocare totală de 1.488.776.941 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într‑o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (alocare totală 363,18 milioane euro), cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri (alocare totală 360,36 milioane euro), cu emisii de carbon reduse (alocare totală 200,37 milioane euro) și accesibilă (alocare totală 236,03 milioane euro), o regiune educată (alocare totală 88,99 milioane euro) și atractivă (alocare totală 177,04 milioane euro). Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 62,76 milioane euro.

Programul Regional Nord-Est beneficiază de o alocare totală de 1.759.422.188 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într‑o regiune mai competitivă și mai inovativă (alocare de 420,07 milioane euro), mai digitalizată (101,11 milioane euro), o regiune durabilă și mai prietenoasă cu mediul (alocare totală 391,98 milioane euro), cu o mobilitate urbană mai durabilă (alocare totală 277,31 milioane euro), mai accesibilă (alocare totală 182,16 milioane euro), o regiune educată (alocare totală 192,10 milioane euro) și mai atractivă (alocare totală 120,41 milioane euro). Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară de 74,23 milioane euro.

În cadrul fiecărui program regional, problemele și provocările orașelor din regiune au fost abordate individual. Cele 8 Programe Regionale sunt:

Program Alocare UE (mil. euro) Alocare buget de stat (mil. euro) Total (mil. euro)
PR BI 586,58 879,88 1.466,46
PR Sud-Est 1.238,76 250,01 1.488,77
PR SV Oltenia 997,84 211,14 1.208,98
PR Sud-Muntenia 1.312,12 264,67 1.576,79
PR  Centru 1.152,06 232,39 1.384,45
PR N‑E 1.457,09 302,33 1.759,42
PR N‑V 1.194,57 242,68 1.437,25
POR V 981,17 197,92 1.179,09

Trebuie știut, de asemenea, că recent, a avut loc evenimentul de semnare a Acordului de Parteneriat între Guvernul României și Comisia Europeană, documentul strategic care acoperă fondurile Politicii de Coeziune și cel al Politicii Maritime și Pescuit pentru perioada de Programare 2021 – 2027.

Astfel, în al treilea exerciţiu financiar prin care statul român va beneficia de fonduri europene, se vor implementa şaisprezece Programe, prin care României îi vor fi alocate peste 31 de miliarde de euro.

Primul Program aprobat de executivul european din Politica de coeziune 2021–2027 a fost Programul Asistență Tehnică, la 23 august, cu o alocare de 0,96 miliarde de euro.

În continuare, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are drept obiectiv finalizarea procesului de negociere formală și aprobare a tuturor programelor aferente perioadei 2021–2027 până la sfârșitul anului în curs.

Descentralizarea fondurilor europene

La finele lunii iunie, Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care completează cadrul legal necesar exercitării de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) a atribuțiilor care derivă din îndeplinirea calității de autoritate de management (AM) în domeniul dezvoltării regionale precum și în domeniul prevenirii, constatării și sancționării neregulilor.

Actul normativ are în vedere ca ADR să fie de deplin funcționale în cel mai scurt timp, pentru a evita eventuale întârzieri în demararea implementării programelor regionale și, totodată, riscul de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile cu această destinație.

Prin soluțiile legislative prevăzute, ordonanța permite ca deciziile luate de către ADR în procesul de gestionare și control al programelor regionale să aibă forță juridică obligatorie pentru solicitanți, beneficiari sau alte entități cu care intră în raporturi juridice în exercitarea funcțiilor.

Articolul COMISIA EUROPEANA a aprobat doua noi Programe Regionale ale Romaniei pentru 2021-2027 PR SUD-EST si PR NORD-EST apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link