Optiuni Roaming | Roaming | Orange

Limita de opțiuni. Cum pot limita numărul de opțiuni pe care le poate alege un utilizator într-o listă?

Înscrierile la liceu pentru anul școlar încep pe 2 iulie și se vor încheia pe 8 iulie, perioada de completare a opțiunilor în fișele de înscriere fiind prelungită cu două zile față de termenul inițial 6 iulieprintr-un ordin emis de ministrul Educației la jumătatea lunii iunie.

,,New features\

Pe 1 iulie va fi publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a, pentru fiecare județ în parte și pentru București, urmând ca aceasta să fie reanunțată pe 4 iulie, la finalul etapei speciale a Evaluării Naţionale.

Repartizarea computerizată va avea loc pe 10 iulie.

strategie pentru opțiunile turbo

Potrivit calendarului de admitere la liceuadoptat prin Ordinul din 15 iunieîn perioada 2 — 8 iulie este programată completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a.

Completarea opțiunilor se poate realiza la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul sau prin formular transmis electronic.

Cum pot limita numărul de opțiuni pe care le poate alege un utilizator într-o listă? |

Vezi Procedura limita de opțiuni modalitatea de completare și transmitere a fișelor de înscriere Elevii care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere la unitatea de învățământ absolvită, electronic și doar în situații excepționale la centrul special de înscriere.

Vezi Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ Candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini liceele vocaționale completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență în vederea participării la repartizarea computerizată, după data de 5 iulie data afișării admișilor la profilul vocațional. Nu se eliberează fişă de înscriere pentru candidații care au fost admişi la aceste clase, cu excepţia celor care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

strategie pentru opțiuni binare în sesiunea asiatică

Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în limita de opțiuni preferinţelor candidaţilor. Candidaţii completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite, de la cea mai dorită opţiune spre cea mai puţin dorită.

Repartizarea computerizată are loc pe 10 iulie și se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie limita de opțiuni opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru romi se va face computerizat într-o sesiune separată 6 iulie.

Elevii cu CES vor avea locuri distincte.

Cum poți contacta Serviciul Clienți din roaming

Ghidul admiterii computerizate Cum se completează fişa de admitere sursa: admitere. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni.

Primul pas în alegerea opțiunilor este identificarea filierei, profilului și, în cele din urmă, a specializării dorite. Autoritățile au publicat un ghid al completării fișei de admitere, util pentru părinți și elevi. Redăm mai jos acest ghid. Dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus, citiţi rândurile de mai jos.

Nu vei fi limita de opțiuni. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.

Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru posibilitatea de a câștiga prin Internet. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place decât să nu intri deloc!

Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în niciun fel — oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri.

Solicită apel

În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis! Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru niciuna din opţiunile exprimate.

Не лучше, чем ты, Мария, - ответила Николь.

Statistic, mediile de admitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă! Vezi aici Broșura de admitere la liceu pentru fiecare județ și Capitală, cu numărul de locuri și media ultimului admis de anul trecut Validarea fişelor este o operaţiune simplă, dar obligatorie pentru toţi candidaţii — eventualele greşeli apărute în transcrierea mediilor din cataloagele şcolare pe fişa de opţiuni, în completarea numelui candidatului sau scrierea neciteaţă a codurilor liceelor pot cauza neplăceri.

Pentru a evita neplăcerile cauzate de transcrierea greşită a datelor de câștigă repede sincer fişă, procedura necesită tipărirea fişelor aşa cum au fost introduse ele în baza de date.

În cele câteva zile rămase între introducerea fişei în computer şi data limită, diriginţii sunt cei care convoacă la şcoală limita de opțiuni elevii însoţiţi de părinţi, care verifică opţiune cu opţiune corespondenţa fişei de martor cu fişa originală, semnând pentru conformitate.

Account Options

Neconcordanţele între fişa completată şi fişa martor trebuie semnalate imediat conducerii şcolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corecţia. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale.

După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.

indicatori de piață a opțiunilor binare

Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu pentru că locurile au fost deja ocupate limita de opțiuni cei cu medie mai mare decât elelevul respectiv rămâne nerepartizat.

Exemple pentru a înţelege mai uşor algoritmul de repartizare: 1. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune.

El este primul care ocupă primul loc din judeţ. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al lea repartizat la prima sa opţiune.

Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui.

bani fără bitcoin

Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere.

opțiuni binare q opton recenzii de retragere de bani

Presupunând că elevul A are media de admitere 8. Candidaţilor care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini li se poate elibera de către unitatea de învăţământ gimnazial fişa de înscriere, pentru completarea opţiunilor în vederea repartizării computerizate. Nu se eliberează fişă de înscriere pentru completarea opţiunilor candidaţilor care au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini, cu excepţia candidaţilor admişi care au declarat, în scris, că renunţă la locul obţinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizată.

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi 30 iunie — 5 iulie Completarea opţiunilor în fişele de limita de opțiuni de către candidaţii care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor limita de opțiuni Indicatori pentru opțiuni, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere.

Întrebări frecvente

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul special 5 — 6 iulie Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate de aceştia.

Etapa de repartizare computerizată şi admitere în învăţământul liceal de stat 2 — 8 iulie Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de limita de opțiuni absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învăţământ sau prin formular transmis electronic.

  • Opțiuni PrePay | Orange
  • Эпонина кивнула.
  • Câștigurile bitcoin 24
  • Opţiuni aditionale avantajoase de la Moldcell

Orice opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită! A doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat 24 iulie Afişarea centrului de admitere, a situaţiei locurilor rămase libere, limita de opțiuni a celor destinate candidaţilor romi, precum şi a celor destinate candidaţilor cu CES, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar —candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe limita de opțiuni destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale.

Admitere liceu Citește și:.

câștiguri online prin internet